ĐIÊU KHẮC THIÊN PHÚ THẠO

ĐIÊU KHẮC THIÊN PHÚ THẠO

ĐIÊU KHẮC THIÊN PHÚ THẠO

ĐIÊU KHẮC THIÊN PHÚ THẠO

ĐIÊU KHẮC THIÊN PHÚ THẠO
ĐIÊU KHẮC THIÊN PHÚ THẠO

CHÚA CHỊU NẠN

CHÚA CHỊU NẠN
CHÚA CHỊU NẠN
Mã SP: 21
CHÚA CHỊU NẠN
CHÚA CHỊU NẠN
Mã SP: CN2
CHÚA
CHÚA
Mã SP:
Chúa Chiu Nạn
Chúa Chiu Nạn
Mã SP: CCN23621
CHÚA GIÊ SU
CHÚA GIÊ SU
Mã SP: CN1510210
CHÚA GIÊ SU
CHÚA GIÊ SU
Mã SP: CN1510211

CHÂN DUNG KHỔ NẠN

CHÂN DUNG KHỔ NẠN
CHÂN DUNG KHỔ NẠN
Mã SP: 33

TIỆC LY

TIỆC LY
TIỆC LY
Mã SP: 26
TIỆC LY
TIỆC LY
Mã SP: 34

BỤC GIẢNG, BÀN THÁNH, TÒA GIẢNG, NHÀ TẠM

BỤC GIẢNG
BỤC GIẢNG
Mã SP: 35
BỤC GIẢNG
BỤC GIẢNG
Mã SP: 36
NHÀ TẠM
NHÀ TẠM
Mã SP: 45
NHÀ TẠM
NHÀ TẠM
Mã SP: NT5
TÒA XƯNG TỘI
TÒA XƯNG TỘI
Mã SP: 37

CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ

Mẫu 1
Mẫu 1
Mã SP: CDA001
MẪU 2
MẪU 2
Mã SP: CDC005
MẪU 3
MẪU 3
Mã SP: CD7A
MẪU 4
MẪU 4
Mã SP: CD3C
MẪU 5
MẪU 5
Mã SP: 55
MẪU 6
MẪU 6
Mã SP: 35

TƯỢNG KHỐI

GIU SE VA MẸ
GIU SE VA MẸ
Mã SP: 2
HIỆP CÔNG CỨU CHUỘC
HIỆP CÔNG CỨU CHUỘC
Mã SP: 50
GIA ĐÌNH THÁNH GIA
GIA ĐÌNH THÁNH GIA
Mã SP: 1
GIU SE VÀ MẸ BẾ CHÚA
GIU SE VÀ MẸ BẾ CHÚA
Mã SP: 25
AN TÔN
AN TÔN
Mã SP: 4
MẸ LA VANG VIỆT NAM
MẸ LA VANG VIỆT NAM
Mã SP: 5
LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT
LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT
Mã SP: 6
THÁNH ĐA MINH
THÁNH ĐA MINH
Mã SP: 7
CHÚA LÊN TRỜI
CHÚA LÊN TRỜI
Mã SP: 12
PHỦ VIỆT
PHỦ VIỆT
Mã SP: 9
AN TÔN
AN TÔN
Mã SP: 27
MẸ BẾ CHÚA
MẸ BẾ CHÚA
Mã SP: 17
MẸ LÊN TRỜI
MẸ LÊN TRỜI
Mã SP: 15
BAN ƠN
BAN ƠN
Mã SP: 42
MẸ
MẸ
Mã SP: 19
MIKAE
MIKAE
Mã SP: 38
CUNG THÁNH
CUNG THÁNH
Mã SP: 43
LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT
LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT
Mã SP:
giu se
giu se
Mã SP: gs
ĐỨC MẸ LÊN TRỜI
ĐỨC MẸ LÊN TRỜI
Mã SP: MLT-3118
GIA ĐÌNH THÁNH GIÁ 1
GIA ĐÌNH THÁNH GIÁ 1
Mã SP: GDTG-3118
THÁNH GIU SE
THÁNH GIU SE
Mã SP: GSB-3118
CHÚA CHẾT TRÊN THÁNH GIÁ
CHÚA CHẾT TRÊN THÁNH GIÁ
Mã SP: cn
ĐIÊU KHẮC THIÊN PHÚ THẠO
Nói về bức tượng Đức Mẹ bị mất phần đầu và có đôi bàn tay cụt ở thôn Măng Đen xã Đắk Long, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

VIDEO -CLIP

THƯ VIỆN ẢNH