ĐIÊU KHẮC THIÊN PHÚ TẠO

ĐIÊU KHẮC THIÊN PHÚ TẠO

ĐIÊU KHẮC THIÊN PHÚ TẠO

ĐIÊU KHẮC THIÊN PHÚ TẠO

ĐIÊU KHẮC THIÊN PHÚ TẠO
ĐIÊU KHẮC THIÊN PHÚ TẠO
BẰNG KHEN TÍCH CỰC VẬN ĐỘNG, ĐÓNG GÓP, TÀI TRỢ CHO HỘI BẢO TRỢ NGƯỜI TÀN TẬT VÀ TRẺ MỒ CÔI TỈNH CÀ MAU

VIDEO -CLIP

THƯ VIỆN ẢNH