ĐIÊU KHẮC THIÊN PHÚ THẠO

ĐIÊU KHẮC THIÊN PHÚ THẠO

ĐIÊU KHẮC THIÊN PHÚ THẠO

ĐIÊU KHẮC THIÊN PHÚ THẠO

ĐIÊU KHẮC THIÊN PHÚ THẠO
ĐIÊU KHẮC THIÊN PHÚ THẠO
BẰNG KHEN TÍCH CỰC VẬN ĐỘNG, ĐÓNG GÓP, TÀI TRỢ CHO HỘI BẢO TRỢ NGƯỜI TÀN TẬT VÀ TRẺ MỒ CÔI TỈNH CÀ MAU

VIDEO -CLIP

THƯ VIỆN ẢNH