ĐIÊU KHẮC THIÊN PHÚ THẠO

ĐIÊU KHẮC THIÊN PHÚ THẠO

ĐIÊU KHẮC THIÊN PHÚ THẠO

ĐIÊU KHẮC THIÊN PHÚ THẠO

ĐIÊU KHẮC THIÊN PHÚ THẠO
ĐIÊU KHẮC THIÊN PHÚ THẠO

TƯỢNG KHỐI

CHÚA LÊN TRỜI
CHÚA LÊN TRỜI
Mã SP: CPS911210
CHÂN DUNG CHÚA
CHÂN DUNG CHÚA
Mã SP: CCN91121
CHÚA CHA, CHÚA THÁNH THẦN
CHÚA CHA, CHÚA THÁNH THẦN
Mã SP: CC91121
AN TÔN
AN TÔN
Mã SP: AT911212
CHÚA
CHÚA
Mã SP: BC91121
THÁNH ĐA MINH
THÁNH ĐA MINH
Mã SP: DM91121
CHỊU NẠN
CHỊU NẠN
Mã SP: CN911212
GIU SE - MẸ
GIU SE - MẸ
Mã SP: CM911214
CHÚA GIÁNG SINH
CHÚA GIÁNG SINH
Mã SP: CGS91121
GIA ĐÌNH THÁNH GIA
GIA ĐÌNH THÁNH GIA
Mã SP: GDTG911212
MẸ LA VANG
MẸ LA VANG
Mã SP: LV911212
HIỆP CÔNG CỨU CHUỘC
HIỆP CÔNG CỨU CHUỘC
Mã SP: HCCC911214
MẸ BẾ CHÚA
MẸ BẾ CHÚA
Mã SP: MB91121
MẸ BAN ƠN
MẸ BAN ƠN
Mã SP: MBO91121
MIKAE
MIKAE
Mã SP: MKE91121
ME LÊN TRÒI
ME LÊN TRÒI
Mã SP: MLT91121
PHỦ VIỆT
PHỦ VIỆT
Mã SP: PV911210
THIÊN THẦN
THIÊN THẦN
Mã SP: TT911210
Mã SP: TTD91121
THÁNH PHAO LÔ
THÁNH PHAO LÔ
Mã SP: PL111121
PHÊ RÔ
PHÊ RÔ
Mã SP: PR111121
GIOAN TẢY GIẢ
GIOAN TẢY GIẢ
Mã SP: GTG111121
MẸ BAN ƠN
MẸ BAN ƠN
Mã SP: BO111121
CHÚA CHIÊN LÀNH
CHÚA CHIÊN LÀNH
Mã SP: CC111121
CHỊU NẠN
CHỊU NẠN
Mã SP: CN111121
CHÚA PHỤC SINH
CHÚA PHỤC SINH
Mã SP: CPS111121
LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT
LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT
Mã SP: CTX111121
MẸ FATIMA
MẸ FATIMA
Mã SP: FTM111121
GIA ĐÌNH THÁNH GIA
GIA ĐÌNH THÁNH GIA
Mã SP: GDTG111121
GIU SE BẾ
GIU SE BẾ
Mã SP: GSB111121
GIU SE THỢ
GIU SE THỢ
Mã SP: GST111121
MẸ LA VANG
MẸ LA VANG
Mã SP: MLV111121
MẸ LỘ ĐỨC
MẸ LỘ ĐỨC
Mã SP: MLD111121
MẸ LỘ ĐỨC
MẸ LỘ ĐỨC
Mã SP: MLD1111210
MẸ BẾ CHÚA
MẸ BẾ CHÚA
Mã SP: MB111121
MẸ BẾ CHÚA
MẸ BẾ CHÚA
Mã SP: MB1111212
MẸ SẦU BI
MẸ SẦU BI
Mã SP: MPT111121
CHÚA THƯƠNG XÓT
CHÚA THƯƠNG XÓT
Mã SP: CTX91121
CHÚA GIÊ SU
CHÚA GIÊ SU
Mã SP: CPS911211
chịu Nạn
chịu Nạn
Mã SP: CN 1552024

CHẶNG ĐƯỜNG THÁNH GIÁ

CHĂNG ĐUÒNG THÁNH GIÁ BỘ2
CHĂNG ĐUÒNG THÁNH GIÁ BỘ2
Mã SP: CDTGB291121
CHẶNG ĐƯỜNG THÁNH GIÁ BỘ1
CHẶNG ĐƯỜNG THÁNH GIÁ BỘ1
Mã SP: CDTGB191121
CHĂNG ĐUÒNG THÁNH GIÁ BỘ3
CHĂNG ĐUÒNG THÁNH GIÁ BỘ3
Mã SP: CDTGB3911210
CHẶNG ĐƯỜNG THÁNH GIÁ BỘ 4
CHẶNG ĐƯỜNG THÁNH GIÁ BỘ 4
Mã SP: CDTGB491121
CHĂNG ĐUÒNG THÁNH GIÁ BỘ5
CHĂNG ĐUÒNG THÁNH GIÁ BỘ5
Mã SP: CDTGB5911210
CHẶNG ĐƯỜNG THÁNH GIÁ BỘ 6
CHẶNG ĐƯỜNG THÁNH GIÁ BỘ 6
Mã SP: CDTGB6
BỘ 7
BỘ 7
Mã SP: CDTGB7911210
BỘ 8
BỘ 8
Mã SP: CDTGB8911211

TIỆC LY

TIỆC LY
TIỆC LY
Mã SP: TL911214
TIÊC LY 1
TIÊC LY 1
Mã SP: TL911217
TIỆC LY 2
TIỆC LY 2
Mã SP: TL91121
ĐIÊU KHẮC THIÊN PHÚ THẠO
Nói về bức tượng Đức Mẹ bị mất phần đầu và có đôi bàn tay cụt ở thôn Măng Đen xã Đắk Long, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

VIDEO -CLIP

THƯ VIỆN ẢNH